Hvordan bli pilot?

Her vil du få vite mer om hvilke muligheter du har, enten om du ønsker å fly som hobby eller gå videre til å bli trafikkflyger.

 

Bli pilot

Flott at du interesserer deg for å vite mer om flyskolen og hvordan du kan realisere din drøm om å bli privatflyger. Hvis du ikke finner den informasjonen du søker setter vi stor pris på om du tar kontakt med vår skolesjef Odd Audun Ringe på tlf: +47 400 04 418 eller via  e-post: odd.audun.ringe@me.com 

Ønsker du en demonstrasjonstur med en instruktør for å oppleve flyging på nært hold og finne ut om dette virkelig er noe for deg?Ta kontakt med en av våre dyktige instruktører.

 • Facebook
 • Instagram

Flysertifikat

De fleste av våre medlemmer er såkalte privatflygere. Forskjellen på en privatflyger og en trafikkflyger er i hovedsak at privatflygere ikke kan ta betalt for flyving.

 

En trafikkflyger kan jobbe for et flyselskap og frakte passasjerer eller last mot betaling. Det er imidlertid ingenting i veien for at du som privatflyger kan ta med deg venner og bekjente på tur og dele på kostnadene.

 

Hvis du ønsker å bli privatflyger har du nå muligheten til å velge mellom to forskjellige sertifikater. Det ene heter ”Private Pilot Licence – PPL(A)” og er det tradisjonelle privatflygersertifikatet. Det andre heter ”Light Aircraft Pilot Licence – LAPL(A)” og er en ny sertifikat type med noe begrensede rettigheter i bytte mot et noe forkortet utdanningsløp og reduserte medisinske krav.

PPL(A)

Med PPL(A) kan du fly både én- og flere- motors fly med både stempel- og turbinmotor avhengig av hvilke rettigheter du har tilknyttet ditt sertifikat. Det finnes få begrensninger på maksimal avgangsvekt eller antall passasjerer.

Utdanningsløpet krever at du flyr minimum 45 timer i henhold til klubbens skoleprogram. 

Et PPL(A) kan senere utvides til en CPL(A), altså et trafikkflyger sertifikat.

LAPL(A)

Med LAPL(A) kan du fly én- motors fly med stempelmotor og maksimal avgangsvekt på 2000 kg. Det er en begrensning på maks fire personer om bord. Det betyr at du helt fint kan fly et vanlig Cessna 172 som er verdens mest solgte småfly, med maksimal avgangsvekt på 1160 kg og fire seter om bord.

Utdanningsløpet krevet at du flyr minimum 30 flytimer i henhold til klubbens skoleprogram. Forskjellen fra PPL(A) er blant annet at antall timer navigasjon er redusert og instrument- leksjonene er fjernet fullstendig. I tillegg flyr du også solo (alene uten instruktøren om bord) en del tidligere i utdanningsløpet.

Når du har tatt sertifikatet kreves det at du flyr ytterligere 10 timer som fartøysjef før du får lov til å ha med deg passasjerer om bord. 

 

Bli medlem i klubben

Får å kunne bli privatflyger i klubben må du være medlem, du melder inn i ”Motorfly seksjonen” ved å følge denne linken. 

Det koster kr. 1950,- pr. år (mai 2017) å være medlem. 

Dette medlemskapet gir deg mulighet til å søke adgangskort til Torp Sandefjord Lufthavn. Les mer om medlemskapet ved å følge denne linken.

Det er svært mange fordeler med å ta flysertifikatet i Sandefjord Flyklubb. Vi har en del fordeler som kanskje ikke andre klubber på Østlandet har.

 • Svært rimelig leie på motor fly (Cessna 172) 

 • Faste, erfarne, tilgjengelig, dyktige og solide instruktører 

 • International flyplass med ”alle rettigheter” (engelskspråklig natt/IFR, gode åpningstider etc.) 

 • Lave faste kostnader/avgifter etc. 

 • Et svært hyggelig og profesjonelt miljø med solid bransjeerfaring 

Teorikurs

Uansett om du ønsker å utdanne deg til en PPL(A) eller LAPL(A) pilot må du gjennom det samme teorikurset. Kurset gjennomføres som et nettkurs hos Privatfly (http://privatfly.no) og koster kr. 6850,- (mai 2017).

 

Når eksamen er bestått er denne teorien gyldig for oppflyging til PPL(A) eller LAPL(A). Oppstart av teorikurs er kontinuerlig og eksamen avholdes 4 ganger pr/år. 

Konklusjon

 • Hvis du tenker å ha flysertifikat som hobby og rekreasjon er nok en LAPL(A) riktig sertifikattypen for deg 

 • Hvis du tenker å gå videre som trafikkflyger er nok en PPL(A) riktig sertifikattype for deg 

Våre instruktører

Helge Fekete

Flyinstruktør

+47 906 60 802

helge.fekete@gmail.com

Helge begynte å fly seilfly i 1978 og siden da har Helge opparbeidet seg erfaring som seilfly- slepepilot og fallskjermflyger.

 

Helge har også spennende erfaring fra turflyving fra Nordkapp til Frankrike, Alpene, veteranflyving i England samt Alpene.

 

Helge er i tillegg til å være klubbens flygesjef også flylege og har sin praksis på Sandefjord Lufthavn Torp.

Odd Audun Ringe

Skolesjef

+47 400 04 418

odd.audun.ringe@me.com

Odd Audun er utdannet ved Luftfartsskolen og arbeider som sjefsflygerinstruktør ved Universitetet i Tromsø (Tromsø University School of Aviation).

 

Odd Audun har også bred erfaring fra flyklubbene i Rakkestad, Rygge og Ski der han har vært aktiv i mange år.

Preben Hoelseth

Flyinstruktør

+47 977 07 778

prebenh@live.no

Preben er utdannet ved Pilot Flyskole og arbeider som lærer samtidig som han underviser i flyklubben.

 

Preben tok sin PPL(A) i flyklubben og videreutdannet seg til flyinstruktør. Preben er også medlem av klubbens styre.

 
 

Kostnader

Det kommer noen faste kostnader forbundet med utdanningsløpet, uavhengig av hvilket type sertifikat du velger å ta.

Faste kostnader 

Legesjekk førstegangsundersøkelse klasse 2 eller LAPL 

Innmelding i Sandefjord Flyklubb & NLF 

Teorikurs m/bøker og utstyr 

Diverse utstyr som er ”kjekt å ha”, årskort og nøkler etc. 

Teorieksamen, gebyr til Luftfartstilsynet 

Opp flyging, gebyr til kontrollant 

Opp flyging, leie av fly 

SUM

NOK 2 500,-

NOK 1 950,-

NOK 6 850,-

NOK 5 300,-

NOK 2 600,-

NOK 3 500,-

NOK 2 000,-

NOK 24 700,-

PPL(A)

Faste kostnader 

Leie av fly (LN-ALU), priser pr/mai 2017 

Instruktørhonorar

SUM

NOK 24 700,- 

NOK 54 000,-

NOK 35 000,-

NOK 113 700,-

LAPL(A)

Faste kostnader 

Leie av fly (LN-ALU), priser pr/mai 2017 

Instruktørhonorar 

SUM

NOK 24 700,- 

NOK 36 000,-

NOK 25 000,-

NOK 85 700,-

Med forbehold om feil. Overnevnte er omtrentlige overslag basert på minimumskrav til antall flytimer, den faktiske totalsummen kan påregnes til å bli noe høyere. Kostnadene fordeles over utdanningsløpet.

Leie av fly og instruktørhonorar betaler du når under flyvning. Det blir typisk mer flyving og derfor større utgifter mot slutten når det nærmer seg oppflyging. 

Trafikkflyger

For å være trafikkflyger må du ha et kommersiellt fly sertifikat, et såkalt Commercial Pilot Licence – CPL(A). Hvis du tar PPL(A) i flyklubben kan du bygge videre på en såkalt ”modulær utdanning”. Det innebærer at du går videre på en annen skole før du flyr opp til en CPL(A) ME(A)IR. For å påbegynne en modulær utdanning til CPL(A) må du ha minimum 150 flytimer. Det betyr at du er nødt til å fly/samle ca. 100 flytimer etter at du har fått ditt PPL(A) i flyklubben.

Du kan ikke ta CPL(A) i en flyklubb, da må du til en Approved Training Organisation – ATO. Det finnes noen få av disse i Norge, samt et større utvalg i Europa. Det kan lønne seg å gjøre et grundig forarbeid med hensyn til pris og omdømme, før du bestemmer deg for hvilken skole du ønsker å benytte.

Alternativt kan du ta en ”integrert utdanning” men det koster en del mer enn ”modulær utdanning” og er lagt opp som et heltids studie. Det betyr at om du ønsker å jobbe ved siden av for å finansiere utdanningen, vil sannsynligvis en modulær utdanning være mer passende for deg. Da passer det helt perfekt for deg å starte med PPL(A) i flyklubben og ”bygge på videre” til CPL(A). 

 

I Sandefjord Flyklubb har vi mange medlemmer som startet med å ta PPL(A) som nå jobber som flygere og flyr passasjerfly.

 
 • Facebook
 • Instagram

Følg klubben i sosiale medier!

Se hva vi driver med på flyklubben

Kontakt oss

Roe Nerem - Leder

971 74 448

roe.nerem@gmail.com

Odd Audun Ringe - Skolesjef

40 00 44 18

Postboks 24 Mosserød

3226 Sandefjord

Hvor ligger vi?

Sandefjord Flyklubb

På flyklubben i Sandefjord er du hjertelig velkommen. Vi strekker oss både høyt og langt for at du skal trives og utvikles som flyger.

ⓒ Sandefjord Flyklubb 2017

 • Facebook
 • Instagram